Velg Mobil Work Meiter Cr Ring 15 Black Lip Polish