Velg Mobil Work Meister (ZX82D) Ring 17 White Lip Polish+Black Rivet