Velg Mobil Work Meister (S1-82) Ring 16 White + Silver Lip