Velg Mobil Work (768) Ring 15 Hyper Black Lip Polish