Velg Mobil Woodbell (W001) Ring 17 Gold Lip Polish