Velg Mobil Rays CE28 (559) Ring 16 Sand Bronze+Bronze Coating Lip