Velg Mobil Mugen Power (5324) Ring 17 Black Full Polish