Velg Mobil Mugen Power (5324) Ring 17 BFP Bronze Clear Coat