Velg Mobil Mugen Power (5324) H5 Ring 17 Black Full Polish