Velg Mobil Dennon (666) Ring 15 Black Polish With Red Inner Line