Velg Mobil Brave (FM132) Ring 14 Black Full Polish