Velg Mobil Brave (2225) Ring 14 Black Full Polish+Red Clear Coat