Velg Mobil ADV-1 (H214) Ring 16 Black Full Polish+Red Undercut